1

Temat: Przewóz artykułów pochodzenia zwierzęcego w samolotach

W krajach Unii Europejskiej obowiązują ograniczenia na przewóz towarów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.
Dotyczy to zwłaszcza: jaj, mięsa, serów, i mleka.

Zgodnie z przepisami przewóz takich produktów należy zgłosić na lotnisku.

W praktyce:
Przepisy te są mniej lub bardziej rygorystycznie stosowane w różnych okresach czasu. W czasie wybuchających co jakiś czas epidemii choroby szalonych krów, ptasiej grypy, itp. wszystkie takie wyroby są konfiskowane na lotniskach - zwłaszcza, jeśli znajdują się w bagażu podręcznym.

W okresach między epidemiami, kontrole na lotniskach są dużo mniej rygorystyczne. Trzeba jednak mieć świadomość, że przewóz takich rzeczy bez uprzedniego zgłoszenia na lotnisku jest niezgodny z przepisami, i trzeba się liczyć z możliwością konfiskaty, a w skrajnych przypadkach: z odpowiedzialnością karną.

http://images44.fotosik.pl/228/1cd9f49221ddf920med.jpg